Rekonstrukce služby
"Centrum monitorování internetu"

Jak už jsem informoval, 16. února 2012 došlo k ukončení dodávky agregovaných RSS kanálů od jednoho z mých zásadních dodavatelů monitorovaných zpráv, takže musela být pozastavena služba "Centrum monitorování internetu". Bohužel, jednání s dodavatelem o obnovení spolupráce skončilo neúspěšně.

Vzhledem k tomu, že především některá (jinde na internetu neprofilovaná) témata byla hodně navštěvována, bylo vhodné službu do budoucna zachovat. Proto jsem byl donucen od zakladu službu rekonstruovat. Rozhodl jsem se zbavit původní silné závislosti na dodávce agregovaných RSS kanálů a začal jsem budovat agregátor vlastní. I ten se může opírat o dodávku již agregovaných RSS kanálů, ale zároveň umožňuje čerpat z více zdrojů (i neagregovaných), takže se vlastně jedná o univerzálnější a především málo závislý přístup. A když už bylo nutné službu rekonstruovat, měla by být nejen stabilnější a méně závislá, ale musí také nabídnout graficky zajímavější stránky. Věřím, že nakonec změny oceníte.

Je jasné, že tak rozsáhlé změny nebylo možné realizovat okamžitě. Proto jsem se již v březnu 2012 rozhodl nabízet i vývojovou verzi služby. V současné době je rekonstrukce dokončena. Jsou již zprovozněny nové RSS kanály, nové vyhledávání i nové archívy. Bylo odstraněno nekorektní řazení zpráv a duplicity. Záměrem do budoucnosti je zavedení dalších pokročilých technologií, aby vám tato poměrně navštěvovaná služba dobře sloužila.

Rekonstruovaná služba zůstává na původním místě. Každopádně děkuji za zájem.

 

Stránka aktualizována: 15. 04. 2013, 15:24
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.