Nápověda k tomuto WWW sídlu

Motto: pokud není tato prezentace pro vás užitečná, tak je to jen obyčejný exibicionismus a je to vlastně špatně odvedená práce.
 

Sídlo je postaveno na stavebnicových modulech vlastní výroby s velkou možností variability. Stavebnicový systém mnohonásobně zjednodušuje jak správu sídla tak především grafickou i obsahovou aktualizaci.

Zajímavosti o vzniku této prezentace, stejně tak jako o moderních informačních technologiích (Apache, PHP, MySQL, ..) na jejichž základě toto sídlo pracuje, se můžete dočíst na stránce "SLOVO WEBMASTERA". Zde můžete časem najít i některé další tipy užitečné pro vaše uživatelské i autorské aktivity na internetu.

Právě grafická jednota napříč celým sídlem by vám měla rozhodujícím způsobem zjednodušit orientaci při čerpaní zajímavých informací. Podrobnosti najdete pod položkou "ORIENTACE V PREZENTACI".

Velmi zajímavé pro vás může být i to, že se snadno můžete stát spoluautory obsahu této prezentace. Podrobnosti najdete pod položkou "POKYNY PRO AUTORY".


 

 

Stránka aktualizována: 27. 05. 2005, 12:46
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.