Pokyny pro autory příspěvků

Obsah této WWW prezentace není většinou uložen ve formátu HTML, který se nejčastěji pro podobné prezentace používá. Text je uložen buď v SQL databázi, nebo v prostých textových (tzv. ANSI - ”American National Standards Institute”) souborech. Proto není dobrým východiskem pro začlenění vašeho textu do této prezentace soubor dodaný v nějakém formátu textových procesorů (MS Word, WordPerfect, StarOffice, LaTex, RTF, ...). Pokud si však nebudete vědět rady s přípravou textů a obrázků podle následujících pokynů, i texty formátované ve známých textových editorech jsou vítány.
 

Jak dodávat texty
Jednoduché ANSI či ASCII texty jsou nejvýhodnější.


Pokud nabízíte k prezentaci jednoduché texty skládající se z nadpisů a odstavců, je ideální dodat je vyexportované do generického ANSI kódu (kódová stránka 1250, běžně používaná v MS Windows). Většinou se takový text dá uložit v každém editoru, například v MS Wordu volbou "Uložit jako->Typ souboru: Pouze text (*.txt)". Texty dodané v kódování pro MS DOS (kodová stránka 852), tedy ve znakové sadě ASCII (American Standard Code for Information Interchange) jsou rovněž vítány, protože není žádný velký problém převést je na ANSI kódování.
 

Jak dodávat obrázky
GIG formáty pro prezentační grafiku, či JPMG formáty pro fotografie, mají přednost.


Pokud je to alespoň trochu možné, dodávejte k prezentaci každý obrázek v samostatném souboru. Pokročilejší uživatelé už ví, že základem pro internet jsou dva formáty obrázků - GIF a JMEG.

Pro různá loga, náčrty, pérovky, čarovou a jinou dekorativní i užitkovou grafiku (barevnou i černobílou) je nejvýhodnější tzv. GIF formát (Graphics Interchange Format). Tento formát grafických souborů, byl kdysi založen právě k šíření barevných obrázků přes počítačovou síť. Grafické informace jsou v tomto formátu poměrně efektivně zhuštěné. V tomto formátu GIF, je dokonce možné sloučením několika obrázků do jednoho souboru GIF, provádět jednoduché animace. Formát se stal velmi populárním, protože jej podporují téměř všechny prohlížeče webových stránek.

Pro černobílé, a zvláště pak barevné fortografie, je nutné použít formát podporující širší barevnou stupnici. Na internetu je takovým daleko nejrozšířenějším formátem bitmapový normál JPEG (Joint Photographics Expert Group). Podle specifikace této skupiny jsou koncipovány grafické soubory s příponou JPG a právě ty byste měli přednostně dodávat, pokud potřebujete prezentovat na internetu fotografie. JPG soubory je možné vytvořit v různém stupni komprese a tím i v různé kvalitě. K posouzení dostatečné kvality pro internet postačí prohlídnout si obrázek v libovolném WWW prohlížeči.


 

 

Stránka aktualizována: 10. 12. 2002, 10:18
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.