Audit prezentace prostřednictvím serveru 'Na vrcholu' do 31.1.2021

MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI BYLO UKONČENO, NADÁLE JSOU DOSTUPNÁ POUZE HISTORICKÁ DATA DO 31.1.2021.
Vážení návštěvníci, audit mých webových stránek jsem vám nabízel od roku 2001. Tato unikátní platforma však časem pozbyla svoji jedinečnost a nepostradatelnost, dnes existují jiné a pokročilejší auditní portály. To vedlo k rozhodnutí ukončit zveřejňování auditu mých stránek k 31. lednu 2021.


Audit návštěv prezentace
Návštěvou se rozumí jedna série přístupů návštěvníka na libovolné stránky této prezentace, pokud mezi jednotlivými přístupy neuplynulo více než 30 minut.
Další grafické údaje za jednotlivé roky jsou na samostatných stránkách:
r. 2021, r. 2020, r. 2019, r. 2018, r. 2017, r. 2016, r. 2015, r. 2014, r. 2013, r. 2012, r. 2011, r. 2010, r. 2009, r. 2008, r. 2007, r. 2006, r. 2005, r. 2004

Nejvyšší ocenění každé WWW prezentace je její vysoká návštěvnost. Zbytečná jsou všechna webovská sídla, kam se občas podívá nanejvýš jejich autor. Je tedy jasné, že sledování a analýza návštěvnosti každého WWW serveru je nadmíru důležitá.

Zde nabízená analýza připojení a přístupů k mé prezentaci je cennější pro odborníky. To však neznamená, že neposkytuje dost zajímavostí i pro běžné uživatele této prezentace. I pro neodborníka v oblasti počítačů či internetu bude asi zajímavé znát, kolik WWW stránek bylo načteno jinými prohlížeči než prohlížeči společnosti MicroSoft.

V březnu 2004 jsem konečně dokončil skripty, abych zde mohl nabízet své vlastní analýzy statistik. Skripty využívají novou verzi služby NAVRCHOLU.cz (což je profesionální systém pro monitoring návštěvnosti a návštěvníků internetových stránek), která byla spuštěna 25. října 2003. Obrovskou výhodou nových skriptů jsou poměrně dokonalé žebříčky (podle mnoha kritérií) každého kalendářního měsíce. Můžete také navštívit "online" statistiky na serveru 'Na Vrcholu' kliknutím na příslušný odkaz nové verze na této stránce. Vzhledem k tomu, že doladění na serveru 'Na Vrcholu' si, bohužel, vyžádalo několik měsíců, nebyly statistiky za listopad a prosinec 2003 dost věrohodné a tak je raději vůbec nenabízím. A co je horší, nezpoplatněná verze služby nabízí mnohem méně informací než verze původní. Také nejsou již nadále ze serveru 'Na Vrcholu' nabízena souhrnná čísla, takže bude zapotřebí mé skripty časem zdokonalit, aby nahradily chybějící souhrnné statistiky. Dalším nedostatkem nové verze je, že OnLine statistiky již nemají aktuálnost v minutovém režimu.

Archivovány zde rovněž zůstávají statistiky ze staré verze služby NAVRCHOLU.cz. Takže si můžete prohlédnout rovněž audit mého osobního webovského sídla, který je tvořen závěrečnými dny měsíců v období srpen 2001 až říjen 2003. Na audit se dostanete po odkliknutí vybraného měsíce v nabídce na levé straně prezentace. Jednotlivé podrobnosti (souhrnné přehledy včetně mnohých údajů za předchozí období, seznamy hostů, výpisy zemí, rozpisy volání či přehledy odkud uživatelé přišli) jsou přístupné po odkliknutí výběru při spodním okraji každé stránky auditu.

 

Stránka aktualizována: 28. 03. 2021, 15:41
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.