Archív neaktuálních informací

Sem bych chtěl přemísťovat zajímavé, ale už ne příliš aktuální informace, které mně bude určitě líto vyhodit. Teprve časem se uvidí, zda to bude mít smysl. Určitě sem občas zabrousí uživatelé, kteří rádi vzpomínají.

Nejvýznamnější archívní položkou je určitě má původní osobní WWW prezentace. Od té doby, co jsem založil tuto interaktivní osobní prezentaci již zmíněné sídlo neaktualizuji, ale alespoň v počátcích nové prezentace mohou být některé linky původní prezentace stále nepostradatelné.

Co se týká zastaralého obsahu této současné prezentace, pro začátek tady budu shromažďovat upoutávky 'Posledních nejvýznamnějších novinek', které zpočátku ztrácely velmi rychle svou aktuálnost. Tak se stalo, že už čtrnáct dní po otevření této prezentace mnohé upoutávky zastaraly. Jak jde čas, koloběh přírustků a také jejich charakter už je klidnější a tak vystavení každé upoutávky na výchozí stránce prezentace může posloužit po dobu několika měsíců. Upoutávky jsou v archívu seřazeny ve skupinách, podle měsíců jejich zveřejnění.

Na této sránce nenajdete odkazy na jiné než neaktuální (zastaralé) archívy. Například ARCHÍV MÝCH OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ najdete pod položkou POČÍTAČE mých PROFESIONÁLNÍCH AKTIVIT. Podrobný přehled vývoje mé prezentace má sice také historický charakter, ale zůstává pod položkou CO JE NOVÉ?.

 

Stránka aktualizována: 12. 01. 2004, 12:02
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.